Головна | Реєстрація | Вхід | RSSСубота, 16.02.2019, 12:03

Чубинецький НВК

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всего ответов: 56
Сайти шкіл району
Погода
Чубинці 

Звіт директора

Річний звіт директора

Звіт
директора Чубинецького НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів-дитячий садок»

Сквирської районної ради Київської області

Круглія Володимира Миколайовича
про свою діяльність на посаді протягом 2016-2017 навчального року.

с.Чу
бинці 05.06.2017 року

Шановні присутні! Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2016-2017 навчального року.
На цих загальних зборах ми керуємося Положенням про порядок звітування директора перед трудовим колективом, представниками громадського самоврядування школи, щодо своєї діяльності на посаді протягом навчального року, яке було затверджено за загальних зборах у червні 2015 року.
Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, я керувався Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

1. Загальна інформація про школу.


Чубинецький НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів-дитячий садок» є колективною власністю Сквирської районної ради Київської області. Управління та фінансування здійснюється відділом освіти Сквирської РДА, якому делеговані відповідні повноваження. Будівля школи прийнята в експлуатацію 1968 року, земельна ділянка, яка належить школі має площу 1 га.

У 2016-2017 навчальному році працювало 17 педагогічних працівника та 4 працівника з числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершило 45 учні та 11 вихованців дитячого садка, середня наповнюваність класів становить 6,5 учні.
 

2. Кадрове забезпечення.

У 20
16-2017 навчальному році штатними працівниками Чубинецький НВК був забезпечений на 100%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. 76 % педагогів школи пройшли навчання інформаційним технологіям по програмі Іntel «Навчання для майбутнього». Адміністрація школи показує приклад усім вчителям - директор, заступник директора володіють навичками роботи з оргтехнікою, яка розміщена у їх кабінеті та використовується для адміністративної роботи. Школа достатньо забезпечена оргтехнікою, яка інтенсивно використовується адміністрацією, педагогічним персоналом і є важливою складовою навчально-виховного процесу.
Якісний склад педагогічних працівників нашої школа становить 60%. Більша частина педколективу, а це 11 учителів має вищу та першу кваліфікаційну категорію та звання, що говорить про значний досвід колективу.
У розрізі базових дисциплін ситуація з укомплектованістю педагогічними кадрами має такий вигляд: . Середнє тижневе навантаження педагогічних працівників по школі становить 1
8,5 год.

3. Методична робота.

У школі діє певна система методичної роботи. ЇЇ сітка створена на діагностичній основі.
Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада, роботою якої керує заступник директора з НВР Матвієнко Т.Б...
До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються вчителі, які мають педагогічні звання та вищу кваліфікаційну категорію. Вони є активними учасниками шкільних, районних методичних об’єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять предметні тижні, методичні засідання, тощо. В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами школи результативно використовуються можливості шкільного сайту, де сконцентровані нормативні документи про освіту, зразки підручників, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи учителів, матеріали діяльності шкільних методичних об’єднань та творчих групп, матеріалів на різноманітні конкурси
Результативною була робота всіх методичних об’єднань та груп. Учителі провели відкриті уроки, виховні заходи, ділились досвідом роботи по проблемах, зросла їх педагогічна майстерність. Внаслідок чого рівень навчальних досягнень учнів школи оцінюється хорошими показниками.
Учителі школи йдуть в ногу з життям. Широко впроваджуються у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів школи.

 • 2016-2017 навчальному році атестувалося 3 учителі. Педагоги школи активно залучаються до роботи у районних семінарах, засіданнях творчих та ініціативних груп, науково-практичних конференціях, конкурсах педагогічної майстерності, тощо. Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на високому рівні.


  4. Навчальна діяльність учнів.

  Протягом 20
  16-2017 навчального року робота педколективу була спрямована на розвиток творчих здібностей дітей, навчання і виховання школярів. Станом на 1 вересня 2017 року до першого класу були залучені всі діти, яким виповнилось 6 років. Досить хороші показники участі наших школярів у районних олімпіадах. Хороші показники мають учні з біології, географії, історії, трудового навчання.
  За підсумками навчального року учні школи показали хороший рівень досягнень. З
  45 учнів 2-9 класів високий і середній рівень показали 25 учнів (52%), В цьому навчальному році випускниками школи було 5 учнів.

  5. Виховна та позакласна робота.

  Педагоги школи глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу. зв'язку з цим виховна діяльність школи була спрямована згідно напрямків:
  • Превентивне виховання.
  • Морально-етичне виховання.
  • Художньо-естетичне виховання.
  • Фізичне виховання і пропаганда здорового способу життя.
  • Екологічне виховання.
  Активним у житті школи було учнівське самоврядування. школі діє система самоврядування і діють кілька комісій: «Знання», «Дисципліна і порядок», «Здоров’я», «
  Центр добрих справ», «Дозвілля», «Прес-центр». Силами активістів за допомогою учителів, класних керівників були організовані шкільні вечори «країнські вечорниці», «Шкільний КВК», «Нумо, хлопці!», вечір зустрічі Нового року, «Несподіванка в день св. Валентина», «Нумо, дівчата!», Також членами учнівського самоврядування систематично перевірялись робочі куточки у класах, вологе прибирання на перервах, стан озеленення школи. Згідно плану, щопонеділка відбувалися загальношкільні лінійки, де учні звітувалися за стан чергування по школі, проведену роботу. Підсумок роботи шкільного самоврядування висвітлювався у щомісячній друкованій шкільній газеті «Оберіг» та на шкільному веб-сайті.
   


6. Правовиховна робота.

У навчальному закладі з учнями організовано такі форми правового навчання і виховання:
- тематичні загальношкільні лінійки та класні години,
- лекції, бесіди на правову тематику.
- анкетування.
- зустрічі з працівниками правоохоронних органів.
- уроки правознавства.
- олімпіади з правознавства.
- індивідуальні бесіди з важковиховуваними учнями.
- батьківські лекторії.
- відвідування проблемних сімей вдома.

Класні керівники школи регулярно і ефективно проводяться корекційно-розвивальні заняття з учнями групи ризику та учнями, що потрапили у складні життєві умови. За рахунок постійної профілактичної роботи, співпраці з органами внутрішніх справ, на внутрішкільному обліку та в кримінальній міліції у справах неповнолітніх учні школи відсутні.

7. Соціальний захист.

Соціальна підтримка дітей пільгових категорій, що навчаються у школі, проводиться згідно з діючим законодавством. На початок навчального року були підготовлені списки учнів пільгових категорій. Кількість дітей у них становить:
• сиріт і позбавлених батьківського піклування –
3;
• чорнобильців –
3;
• малозабезпечених -
3;
• з неповних сімей –
8;
• багатодітних –
13.
Ці діти постійно перебувають у центрі уваги адміністрації школи. Деякі діти з пільгових категорій за кошти районного бюджету мали змогу оздоровитися у дитяч
ому оздоровчому таборі «Росич 2016». Також за бюджетний кошт діти з малозабезпечених сімей та діти позбавлені батьківського піклування щоденно отримують безкоштовне гаряче харчування у шкільній їдальні з розрахунку 9 грн. З опікунами дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування підтримується постійний зв'язок класних керівників, адміністрації школи.

8. Співпраця з батьками.

Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Свої спостереження заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень.
Однією з традиційних з форм роботи з батьками у Чу
бинецькому НВК є батьківські лекторії. Тематика лекцій підбирається з врахуванням вікових особливостей дітей. У проведенні лекторіїв бере участь адміністрація школи, запрошуються працівники лікарняної амбулаторії.

9. Збереження і зміцнення здоров’я учнів та працівників.

Медичне обслуговування учнів та працівників школи організовано відповідно до нормативно-правової бази. Для якісного медичного забезпечення учнів та вчителів у закладі
не має посади медичного працівника, але налагоджено співпрацю з медичною амбулаторією, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань.

Щорічно на базі центральної районної лікарні діти проходять медичне обстеження. . Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Медичне обслуговування працівників школи організовано також на базі Сквирської ЦРЛ. Вони щорічно проходять поглиблений медичний огляд. Працівники їдальні проходять медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. На проходження медичного огляду кожному працівнику школи виділяється два дні. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у школі.
Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст..22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4 класів забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням.
Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення традиційного Дня здоров’я, шкільної спартакіади, бесіди з лікарями, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, виступи мед
працівників на загальношкільних зборах. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «заходи по збереженню житя і здоров’я дітей» де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.

10. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

Робота з охорони праці , безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі, створено службу з охорони праці, сплановані заходи.
На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові.
Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. Причини виникнення травм з’ясовуються, аналізуються, відповідно до цього складаються акти та проводяться профілактичні заходи.

1
1. Фінансово-господарська діяльність.
Будівля школи прийнята в експлуатацію 4
8 років назад. Але не зважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією відділу освіти Сквирської РДА. Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати, надбавок, доплат працівникам школи. За рахунок благодійних коштів батьків здійснено ремонти та підготовку класних кімнат до навчального року, поповнюється матеріальна база школи.Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються, або оприбутковуються.
Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль школи поступово поповнюються новими сучасними стендами, активно проводиться робота по озелененню коридорів. Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються учнями школи, своєчасно обрізаються дерева, кущі. Обслуговуючим персоналом проводиться скошування трави на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території школи.

12. Управлінська діяльність.
Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи. -->

Вхід на сайт
Пошук
Годинник
Календар
«  Лютий 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728
Архів записів
Друзі сайту
Гаряча лінія
Педпреса
ТОП-10 економічних ВНЗ світу в 2015 році
Версія ARWU, QS World University Rankings, Best Global Universities У сучасному світі наявність диплома про вищу освіту – це не тільки конкурентоспроможність на ринку праці, але і престижний соціальний статус. Особливо, коли мова йде про економічні спеціальності. До того ж, у фінансовій сфері питання про походження диплома стоїть гостро як для приймаючої на роботу компанії
Далі цікавіше
У МОН затверджено графік проведення ДПА 2016 та ЗНО 2016
МОН України оприлюднило наказ  № 940 від 16 вересня 2015 року: Про проведення державної підсумкової атестації  учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році   МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАКАЗ м. Київ   16.09. 2015                                                                                       № 940 Відповідно до Положення про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти, затвердженого
Далі цікавіше

Copyright MyCorp © 2019
Безкоштовний конструктор сайтів - uCoz